El-produksjon

Solenergi

Du får inntil 28.750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

Endring i støtte til el-produksjon fra 1. januar 2021

Fra 1. januar 2021 endres den faste støttesatsen til el-produksjon fra 10.000 kroner til 7.500 kroner. Satsen på 1.250 kr per installert effekt opp til 15 kW opprettholdes.

For å få dagens støttesats må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal senest 31. desember 2020.

På grunn av koronasituasjonen har Enova valgt å utsette disse endringene til  1. januar 2021.

El-produksjon betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol eller vind. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til nettselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

El-produksjon med solceller egner seg godt for deg som:
  • Ønsker å produsere egen strøm.
  • Har en plusskundeavtale med nettselskapet om produksjon av strøm.
  • Er interessert i ta i bruk ny, grønn teknologi.

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger.

Du kan også få støtte til el-produksjon i din fritidsbolig.

Gode grunner til å velge el-produksjon:
  • Solceller er relativt enkelt å installere med mange tilbydere i Norge.
  • Solceller integrert i bygningen kan erstatte fasadeplater og/eller tak.
  • Sol- og vindkraft er fornybare og miljøvennlige energiformer.
Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere el-produksjon med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Ønsker du mer informasjon

Ta gjerne kontakt for utdjupande informasjon eller gratis befaring av ditt tak

Tlf. 960 41 156