Samarbeid med profesjonelle aktører

Lokal lønnsomhet

Solenergi støttes av Enova 28 750,- Korner

Grønn framtid virker!

Spar penger med gratis solenergi
Høg kvalitet og optimal effekt

Integrerte solcellepaneler

«Solcelleanlegg som ser fantastisk ut»

Få full kontroll

Følg din eigen strømproduksjon
Sjå ditt klimabidrag
Automatisk overvåking
Enkelt og brukervendleg
Tilgjengleg på alle platformer
PC, nettbrett eller mobil

Solisi as vart etablert 19.05.2020 med visjon om å være ledene på energirådgiverne, prosjektering og faglig utførelse av fornybar energi. Solisi er lokalisert i Årdal kommune og vil bidra til eigen produksjon av fornybarenergi til både privat- og næringskunder i Vestland- og innlandet fylkeskommune.

Teknologiutvikling og kostnadsnivå innanfor solceller endra seg mykje år for år noko som gjer at det no er lønnsamt å installere solcelle på taket sitt. Norge har eit klima som gjer at ein vil få god effekt av solcellene. Solisi as er derfor stolt av å samarbeide med profesjonelle aktører med lag og brei erfaring innen aktuelle fagområde.

Ved å nytte potensial i energi som sola gir oss vil ein kunne produsere sin eigen energi gratis. Samtidig som ein reduserer utslepp av fleire tonn med C02 årleg. Ulike støtte ordninga gjeve støtte til å produsere sin eigen energi. Enova støtter private installasjonar med inntil 28.750 kroner.

Solisi levere og garanterer for solcelleanlegget tilpasse ditt tak og behov. Med markedets lågaste C02 fotavtrykk står Solisi saman med Sunpower sterk i konkurranse for å levere dei beste løysningane.

Ønsker du mer informasjon

Ta gjerne kontakt for utdjupande informasjon eller gratis befaring av ditt tak

Tlf. 960 41 156